26 Nisan 2010 Pazartesi

Omega 3 kolon kanseri riskini azaltabilir

Omega 3’ün enflamasyonu azaltabileceği ve kanserle karşı koruyucu özellikleri olabileceğine dair hayvan deneyleri ve az sayıda insanlar üzerinde araştırmalar olduğunu belirten Dr. Sangmi Kim ve arkadaşları (National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, North Carolina), konuyu daha detaylı araştırmak için 1,503’ü beyaz (716 kolon kanserli, 787 sağlıklı kontrol grubu) ve 369'u Afrikalı Amerikalı (213 kolon kanseri, 156 sağlıklı kontrol grubu)ile omega 3 alımı ve kolon kanseri riski üzerine bir araştırma yaptı.
Beyaz deneklerde omega 3 kullanımının en yüksek olduğu çeyrekte yer alanların kolon kanseri riski, kullanımın en düşük olduğu çeyrekte yer alanların yarısı kadar bulundu.
Ayrıca, her ne kadar tek başına riski etkilemiyorsa da, omega 3’e kıyasla daha fazla omega 6 tüketenlerin kolon kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu görüldü.
REUTERS
(Kaynak: American Journal of Epidemiology, online April 14, 2010.)

19 Nisan 2010 Pazartesi

Omega 3 yağ asitleri klopidogrel direncini düşürür mü?

Klopidogrel (clopidogrel) trombositlerin birleşerek pıhtı oluşturmalarını engelleyen (antiplatelet) ilaçlardandır. Bazı hastaların klopidogrele direnci olduğundan, bu hastalar özellikle anjiyoplasti (CPI) sonrasında kullanımına ihtiyaç duyulduğunda bu tedaviden yarar sağlayamazlar.
Omega 3'ün antiplatelet ve antitrombotik etkileri iyi bilinmektedir; güvenirlikleri de yüksek olduğundan iki antiplatelet etkiyi birlikte değerlendirerek sonuçların araştırılması fikri doğmuştur.
Medscape (re:HeartWire) 'de yayınlanan bu çalışmanın sonuçları, omega 3'ün klopidogrel ile alınacak sonuçları iyileştireceği beklentisini desteklediğinden, araştırmacı Dr. Grzegorz Gajos ve arkadaşları: "şimdi omega 3'ün klopidogrel direncini ortadan kaldırıp, klinik sonuçları iyileştirdiğine dair uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç vardır" demişlerdir.

15 Nisan 2010 Perşembe

Perinatal depresyonda omega 3

Hamilelik sırasında ve/veya doğum sonrasında görülen depresyona "perinatal" depresyon deniliyor ve bu karmaşık rahatsızlığın ortaya çıkmasında omega 3 eksikliğinin de rolü olabileceği tezi üzerinde duruluyor.

PHARMACOTHERAPY adlı dergide yayınlanan bir yazıda annelerin, yan etki veya bebek üzerine olumsuz etkisi olabileceğinden ilaç tedavisi alamayabildiklerinden bahsedilerek, ilaç yerine omega 3 desteği kullanılarak yapılmış çalışmaların sonuçları ele alınıyor.

Dördü randomize ve plasebo kontrollü, üçü de "açık" olarak tanımlanan yedi çalışmanın ortak sonucu, gerek güvenirlik gerekse etkinlik itibarıyla omega 3'ün perinatal depresyon semptomlarının giderilmesinde yararı olduğu şeklindedir.