22 Temmuz 2009 Çarşamba

Gebelikte omega 3 kullanmanın yararı nedir?

Gebelik sürecinde doğru beslenme, hem annenin hem de doğacak bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir.
Omega 3 dengeli bir gebelik beslenme planında “olmazsa olmaz” unsurlardan biridir: bu bebeğin özellikle zihinsel ve fiziksel gelişimi için önemliyken, annenin preeklampsi ve doğum sonrası (postpartum) depresyon riskini azalttığı belirtilmektedir.
Bebeğin anne karnında gelişim sürecinde özellikle beyin, retina (gözün ağ tabakası) ve sinir sisteminin gelişiminde omega 3ün rolü büyüktür. Fetus bu ihtiyacını her durumda karşılamaya yöneleceğinden, eğer diyetle yeterli omega 3 alınmıyorsa, annenin vücudundan tüketmeye başlayacaktır. Araştırmacılar omega 3 depolarının ağırlıklı olarak beyinde olduğuna ve böyle bir durumda annenin beyin hücrelerinde %3’e varan bir kayıp olabileceğine inanıyorlar.
Hamile sağlığı açısından, omega 3
Ø Preeklampsi (proteinüri, ödemler ve hipertansiyon belirtileriyle karakterize gebelik toksemisi durumu ) oluşması riskini azaltır.
Ø Doğum sonrası (postpartum) depresyon riskini azaltır.
Ø Erken (preterm) doğum olasılığını minimize eder.


Vectomega fosfolipid yapısıyla ve üretim teknolojisi dolayısıyla saflığı, ayrıca A vitamini içermemesi gibi özellikleriyle, gebelik döneminde omega 3 gereksinimini karşılamaya çok uygun bir besin desteğidir.

J. of Perinatal Medicine

13 Temmuz 2009 Pazartesi

Vectomega'nın hafıza üzerine etkisi var mı?

Beynimizin ~%78'ini teşkil eden suyun ardından en önemli ikinci bileşeni ~%12 ile lipidler (fosfatidiletanolamin,fosfatidilserin,fosfatidilinositol,sfingomiyelin) oluşturmaktadır.
Sinir hücrelerinin (nöron) dışını kaplayan myelin kılıfın ise %70-80 kadarı lipid yapıdadır.

Omega 3 tüm hücrelerin temel yapı taşı olduğundan, fosfolipid yapıdaki TEK omega 3 preparatı olan Vectomega'nın sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri, bu yapı benzerliği dolayısıyla yüksek emilim ve yararlanımdan kaynaklanmaktadır.

Hafızayla ilgili olarak, Boston Tufts Üniversitesinde yapılan bir araştırma, kandaki Omega 3 (DHA komponenti) düzeyindeki artışların demans ve Alzheimer hastalığı riskini belirgin ölçüde düşürebileceğine dair giderek artan bulgulara bir yenisini ekledi.
'Archives of Neurology' adlı dergide yayınlanan bu çalışmanın hemen 1 ay öncesinde, Karolinska Üniversite Hastanesi-İsveç’ten bilim adamları aynı dergide omega 3’ün hafif Alzheimer olgularında zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir olmasına karşın, ilerlemiş durumlarda etkisinin görülmediğini belirtmişlerdir .
Bu sonuçlar,çalışmaya katılanların yaklaşık 9 yıl izlenmesi ve diğer risk faktörleri elimine edildikten sonraki bulgalara dayalıdır.
Omega 3 and Dementia prevention

Alzheimer üzerine omega 3'ün etkinliği konusunda farklı araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilmektedir ve bu alanda daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Yine başka bir araştırmanın sonucuna göre, altı ay boyunca omega 3 desteği kullanılmasının insanlarda yaşa bağlı unutkanlık ve öğrenme yetisi kaybı üzerinde faydalı etkisi vardır: sağlıklı 485 kişi üzerinde, balık yağında bulunan DHA'nın etkisi incelenmiş, bellek ve genel beyin fonksiyonlarında önemli ölçüde artış bulunmuştur.


HATIRLAMAK/UNUTMAK

9 Temmuz 2009 Perşembe

Psikiyatrik rahatsızlıklarda omega 3'ün etkisi

Fiziksel sağlık için omega 3 yağ asitlerinin önemi artık iyi bilinmekte olup, ruh sağlığı üzerine de olumlu etkileri konusunda bulgular artmaktadır.

İki ana omega 3 yağ asidi, EPA (eicosapentaenoic asit) ve DHA’nın (docosahexaenoic asit) merkezi sinir sisteminde önemli biyolojik fonksiyonları vardır.

DHA nöronal membranların önemli bir yapısal bileşenidir ve miktarındaki değişiklik, bu hücre ve reseptörlerde aktif işlevsel değişikliklere neden olur.
EPA’nın da nöron faaliyetleri etkileyen önemli fizyolojik fonksiyonları vardır.

Epidemiyolojik çalışmalar düşük omega 3 alımı ve depresyon arasında bir ilişki gösterirken, biyokimyasal çalışmalar hem depresyon hem de şizofreni hastalarının kırmızı kan hücre membranlarında omega 3 yağ asidi seviyelerinin düşük olduğunu göstermiştir.

Yapılan klinik çalışmalar, hem şizofreni hem de depresyon tedavisinde, birincil olarak kullanılmakta olan ilaç tedavisine omega 3 desteği eklenmesinin olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.Bu hastalıklar koroner kalb hastalığı, şeker hastalığı (diabetes mellitus) riskinde artışla da ilintili olduğundan, omega 3 hastaların fiziksel durumu üzerine de olumlu etki yapacaktır.